Agenţie imobiliară ETALON IMOBIL Vă ajută cu vînzarea apartamentelor, caselor, loturilor de teren sau altor bunuri imobile în mun. Chişinău şi suburbiile apropiate.

Activitatea noastră include o gamă de servicii eficientе de vânzări imobilare:

 • Consultaţie preliminară cu deplasarea la faţa locului, recomandări cu privire la valoarea de piaţă, ţinând cont de parametrii obiectului, studierea documentelor de proprietate, fotografierea obiectului şi teritoriului adiacent;
 • Întroducerea informaţiei în limba de stat şi limba rusă cu fotografiile imobilului oferit pentru vînzare  pe site-ul Agenţiei imobiliare ETALON IMOBIL etalonimobil.md  şi alte site-uri specializate în domeniul vînzărilor: 999.md, makler.md, 900.md;
 • Căutarea activă şi informarea de către personalului Agenţiei noastre a potenţialilor cumpărători în ceea ce priveşte obiectul oferit spre vînzare;
 • Suportul potenţialilor cumpărători la vizionarea obiectului oferit spre vînzare, consultaţii şi prezenţa la transmiterea-primirea arvunei (opțional);
 • Pregatirea documentelor pentru inregistrarea tranzactiei de vînzare-cumpărare şi încheierea notarială a contractului de vânzare-cumpărare;
 • Înregistrărea documentelor de proprietate în OCT (Oficiul Cadastral Teritorial).

Pentru cumpărători, Agenţie imobiliară ETALON IMOBIL acordă un ajutor în căutare şi cumpărare unui apartament sau case, unui lot de teren sau unui alt imobil în mun. Chişinău şi suburbii apropiate.

Noi selectăm obiectele conform criteriilor de căutare a Dvs., Vă însoţim la vizualizarea obiectului, oferim ajutor şi consultaţii la negocierea condiţiilor de vînzare-cumpărare şi la transferul arvunei (dacă este necesar).

Agenţie imobiliară ETALON IMOBIL ofera o gama completă de servicii pentru cei care doresc să rezolve problema locuinţei printr-un schimb de apartamente şi alte bunuri imobiliare.

Schimbul de apartament poate fi direct între proprietari sau indirect - prin două vânzări-cumpărari.

Schimbul direct este o opţiunea perfectă atunci, când există posibilitatea de a găsi obiecte reciproc potrivite.  Schimbul de obiecte imobiliare se efectuiează cu, sau fără, adaos de bani. De cele mai dese ori, la schimbul direct apare o diferenţa de cost.  Probabilitatea de o astfel de tranzacţie este cu mult mai mică, deoarece pentru a găsi o opţiune convenabilă pentru ambele părţi este foarte problematică.  Pe de altă parte, o aşa tranzacţie este mai puţin riscantă şi mai puţin costisitoare în ceea ce priveşte perfectarea documentelor de proprietate și efectuarea tranzacției.

În condiţiile actuale de criză şi capacitate redusă de plată, schimbul direct este o şansă reală de a rezolva problemele, legate cu schimbarea condițiilor de trai.

Dar de cele mai dese ori, un schimb este organizat prin două tranzacţii de vînzare-cumpărare, deoarece ofertele sunt mult mai numeroase.

Principala problema de rezolvare al acestui scenariu, este corelarea în timp a vânzării apartamentului şi cumpărarea apartamentului în schimb.

De regulă, Agenţia noastră funcţionează în următoarea succesiune:

 • Se ocupă de căutarea cumpărătorului imobilului; 
 • După ce a constatat un potenţial cumpărător, propune ofertele convenabile de schimb;
 • Se specifică o schemă de schimb: se fixează termenii de eliberarea apartamentelor, ziua şi ora tranzacţiei, plata pentru serviciile notariale şi a taxei de stat, ş.a.;
 • Acordul este susţinut de transferul și primirea arvunei;
 • Agenţia, acţionînd din numele părţilor, pregăteşte documentele pentru tranzacţiile notariale;
 • La notariat se semnează contractul de vânzare-cumpărare a primului imobil şi se primesc bani pentru el. Imediat după această urmează cumpărarea obiectulul necesar în schimbul obiectului anterior vîndut.

Agenția noastră acorda o atentie sporită consecvenţei termenilor pentru vînzarea unui obiect şi cumpărarea altui.

Experienţa specialiştilor noştri şi cunoaşterea pieţei imobiliare Vă poate ajuta la determinarea valorilor de piaţă a obiectelor şi termenilor reali de vînzare. Acest fapt măreşte fiabilitatea şi transparenţa juridică a tranzacţiilor de schimb.

Oferim servicii profesionale imobiliare, acţionînd în baza contractelor de prestarea serviciilor respective cu indicarea termenelor, costurilor, conditiilor, succesiunilor, etc.

Solicitările sunt acceptate la telefon, prin e-mail, persoanal, verbal sau în scris.