Agenţia imobiliară “Etalon Imobil” prestează tot spectrul de servicii privind  privatizarea apartamentelor, garsonierelop, odăilor în cămin, loturilor de pămînt, imobilului comercial şi altor tipuri de imobiliare in mun. Chișinau.

După aprobarea legii CU PRIVIRE LA LOCUINŢE, care limitează termenul privatizării pînă la 29.11.2016 (mai tîrziu prelungit pînă la 31.05.2018), importanţa acestor servicii a crescut substanţial. Specialiştii  Agenţiei analizînd toate aspectele şi nuanţele problemei, vor găsi  cea mai efectivă cale posibilă şi vor munci cu sîrguinţă  pentru a duce la bun sfîrşit obiectivele urmărite de D-voastră.

Agenţiei imobiliare“Etalon Imobil” prestează următoarele servicii:

  • Consultaţii privind optimizarea cheltuielilor pentru privatizare;
  • Perfectarea setului de acte necesare pentru privatizare;
  • Înregistrarea dreptului de proprietate la Organul Cadastral Teritorial.

Serviciile prestate corespund celor mai înalte standarde ale calităţii şi sunt bazate pe o experienţă bogată.acumulată pe parcursul a multor ani de activitate în acest domeniu.