Evaluarea proprietatilor imobiliare

Vă oferim servicii de evaluare şi re-evaluare, atât în Chişinău cât şi pe întregul teritoriu al Republicii. Echipa noastră este formată din experţi evaluatori certificaţi, membrii titulari SEI (Asociaţia Evaluatorilor Independenţi din Republica Moldova) capabili să îndeplinească solicitările Dumneavoastră la cel mai inalt nivel de performantă şi la cele mai competitive preţuri din Chişinău.

Anticipând interesul pentru calitatea serviciilor oferite, realizăm rapoarte de evaluare în conformitate cu legislaţie în vigoare a RM şi a cerintelor Standardelor Internationale de Evaluare pentru evaluarea apartamentelor, caselor şi vilelor, terenurilor pentru construcţie, terenurilor agricole, oficiilor, spaţiilor comerciale, spaţiilor de producere şi depozitare, construcţiilor industriale, cât şi a altor tipuri de construţii speciale. Deasemenea prestăm servicii de evaluare a mijlocacelor de transport, tehnicii speciale, utilajului, liniilor tehnologice, mărfurilor nealimentare, ş.a.

 

Scopurile evaluării imobiliare

Clasificarea evaluărilor după scopul pentru care este întocmit un raport de evaluare:

- Evaluare pentru vânzare

- Evaluare pentru cumpărare

- Evaluare pentru vânzare-cumpărare

- Evaluare pentru privatizare

- Evaluare pentru fuziuni (schimb)

- Evaluare pentru lichidare

- Evaluare pentru asigurare

- Evaluare pentru rezolvarea litigiilor

- Evaluare pentru garantare împrumut (gaj)

- Evaluare pentru credite ipotecare (gaj)

- Evaluare pentru impozitare

- Evaluare pentru raportare financiar-contabile

- Evaluare pentru expropriere

- Evaluare pentru emigrare (viză)

- Evaluare pentru aport în natura

- Evaluare pentru stabilirea valorii mărfurilor în vamă (vămuire)

 

 

Evaluare pentru vânzare-cumpărare sau schimb

În cazul în care economia este în stagnare, aşa cum este cea din Republica Molova, în ceea ce priveşte piaţa imobiliară exista reale dezechilibre intre oferta si cerere. În aceste condiţii, din perspectiva cumparatorului sau vânzătorului numai un specialist evaluator poate să evidentieze atât punctele tari, cât şi cele slabe ale unui imobil,  justificând negocierile ce se poartă pentru o tranzacţie imobiliară. Vă recomandăm să nu porniţi demersurile de schimb, vânzare sau cumpărare ale unei proprietaţi imobiliare fără a apela mai intâi la serviciile unui specialist evaluator.

 

Evaluare pentru garantarea împrumuturilor (gaj)

Scopul evaluării pentru credite este determinarea valoriilor de piaţă, de lichidare şi de înlocuire. Acordarea creditului se face în urma unor analize de risc, stabilite de ofiterul de credit din valoarea de piaţă sau de lichidare a proprietaţii imobiliare pusă garantie. Acest lucru trebuie înţeles prin prisma faptului că în situaţia în care trebuie recuperat creditul prin vânzarea obiectului gajat, banca riscă o vânzare fortată, în timp limitat, pretul obtinut fiind de regula mai mic decat valoarea de piaţă a proprietatii imobiliare respective (valoare de lichidare). Din acest motiv este bine să apelaţi la serviciile unui evaluator care va determina valoarea de piaţă a proprietatii imobiliare, astfel încăt în final clientul să poată purta o negociere argumentată cu evaluatorul bancii şi cu ofiterul de credit.

 

Evaluare pentru ambasada (emigrare, viza)

Evaluare a proprietaţilor imobiliare deţinute de persoana fizică care doreşte să emigreze, întocmit de un evaluator autorizat, este perfect valabilă în faţă autoritaţilor ţării în care beneficiarul doreşte să emigreze, pentru a face dovada posibilitaţilor financiare. Subiectul în evaluare în aceste cazuri este tot estimarea valorii de piaţă a proprietatilor imobiliare.

 

Evaluare pentru rezolvarea litigiilor

Negocierile pre-judiciare, justificarea compensărilor în caz de înşelătorie dovedita a cumparatorului, evaluarea pentru pagubele prin deteriorarea proprietaţii, partajări - sunt doar câteva din situaţiile în care se impune efectuarea unei evaluări.

 

Evaluare pentru asigurare

Scopul evaluării pentru asigurare este obţinerea valorii de înlocuire (costul de refacere integrală, identică a proprietatii imobiliare dupa o eventuală distrugere). Valoarea de înlocuire presupune acordarea de compensaţii în limita costurilor de înlocuire fără a fi preluate în aceste costuri imbunatatirile sau extinderile neautorizate a construcţiei sau ale dotarilor. Cel ce intentionează să încheie o asigurare este bine sa aibă în vedere necesitatea de a întroduce clauze suplimentare la încheierea politei, pentru ca în practica asiguratorilor, se foloseste valoarea de piaţă, care, în condiţiile economiei noastre în tranziţie, de cele mai dese ori diferă de valoare de înlocuire.

 

Evaluare pentru impozitare

Determinarea valorii de piaţă retrospective pentru optimizarea impozitării veniturilor obţinute din vînzarea imobilelor aflate în proprietate, precum şi determinarea valorii de piaţă, având ca scop optimizarea impozitului anual pe bunuri imobile.

 

 

Cum se procedaţi?

Clientul / beneficiarul contactează evaluatorul imobiliar şi îi va prezenta tipul imobilului sau a bunului mobil pentru care se doreste evaluarea, scopul evaluării, locaţia imobilului sau a bunului mobil şi alte informatii care vor fi solicitate.

Se va comunica tarif, se va stabili data si ora inspecţiei imobilului, precum  şi termen de executare a raportului de evaluare.

În urma inspecţiei şi a obţinerii documentelor necesare (copii xerox ale documentelor originale), evaluatorul imobiliar urmează să elaboreze raportul de evaluare în termenul de timp stabilit, apoi va contacta clientul / beneficiarul în vederea înmanarii raportului de evaluare.

În funcţie de volumul cererilor de evaluare pe care îl avem, raportul de evaluare se poate realiza şi la urgenţă.

 

Tarife

Tarifele pentru evaluare sau reevaluare imobiliară pot varia în functie de complexitatea lucrarii. Tariful final va fi stabilit de evaluatorul imobiliar, de comun acord cu beneficiarul, în urma unei discuţii şi ţinandu-se cont de complexitatea lucrării ce urmeaza sa fie realizata.

 

Termeni

Termenul de execuţie al unui raport de evaluare este in general de 2 – 3 zile lucratoare.

Pentru situaţii speciale lucrarea poate fi executata in regim de urgenta (24 ore).

 

Acte necesare

Pentru buna desfasurare a serviciului de evaluare imobiliară, vă aducem la cunostinţă actele necesare. Documentele vor fi copii xerox ale originalelor. Copiile vor rămâne la evaluator. Deasemenea, actele necesare evaluarii se pot scanate şi trimite, în format digital pe adresa de e-mail aflată în pagina Contacte.

 

Acte necesare pentru evaluare in functie de tipul obiectelor de evaluat:

a) Acte necesare pentru evaluarea apartamentelor

• Act de proprietate (contract vanzare-cumparare , de schimb, privatizare etc.)

• planul apartamentului (După necesitate)

 

b) Acte necesare pentru evaluarea proprietatilor rezidentiale, comerciale si industriale (constructie + teren)

• Act de proprietate (ex:  contract vanzare-cumparare)

• Plan de încadrare în teritoriu şi delimitare a bunului imobil

• Paşaportul ethnic / Dosarul cadastral al bunului imobil

• Cadastru (Releveu/schita pe fiecare nivel al constructiei)

• Autorizaţie de construire/desfiintare

• Proces verbal de receptie la finalizarea lucrarilor

 

c) Acte necesare pentru evaluarea terenurilor libere de constructii

• Act de proprietate (contract vânzare-cumparare)

• Plan de situatie

• Certificat de urbanism

 

Pentru alte tipuri de evaluari – spatii productie, hale depozitare, hoteluri, spatii de birouri, şi altele – vă rugam să ne contactaţi.

În funcţie de tipul proprietatii evaluatorul poate solicita şi alte documente necesare (extras din OCT, Certificat de Urbanism, Buletin de Identitate client / Certificat de înregistrare a societăţii, Extras din Registrul de stat, e.t.c.